Kapcsolat

HIBABEJELENTŐ:  06-30/29-30-273

E-mail: feg.hunor@gmail.com

NYITVA:  

HÉTFŐ-PÉNTEK  6:00-20:00

SZOMBAT: 6:00-17:00

VASÁRNAP: 8:00-12:00

">Debrecen és 120 km-es körzete

Gázbalesetek:tanulság 4

Gázbalesetek - megtörtént esetek és tanulságaik 4.

Sajnos nem múlik el fűtési szezon anélkül, hogy valamilyen „gázos” balesetről ne értesülnénk. Ezek többnyire a szén-monoxid-mérgezésekre vezethetők vissza, ám – talán nem elég köztudottan – más jellegű balesetek is tarkítják a szomorú statisztikát. Előre nem tudni, hány cikk kerekedik ki ezek ismertetéséből, ám tanulmányozásuk vélhetően nem lesz haszontalan az olvasó számára.

 

 1. ábra: házilag barkácsolt gázégő


Mindenekelőtt néhány fontos dolgot előre kell bocsátanunk:
- Minden itt közölt eset megtörtént és valóságos szituáció.
- A csatolt képeken túl nem szándékozunk az esetek további azonosíthatóságát és idejét is közzétenni, hisz az eseményekből levonható tanulságok tekintetében azok úgysem relevánsak.

 

2. ábra: szabálytalan szerelés gumitömlővel


Szabálytalan szerelés miatt bekövetkezett gázrobbanás vagy gáztűz
Minden ilyen esetben az okok visszavezethetők a nem megfelelő felkészültségre, a szakmaiatlanságra és a gázfelhasználó „majd én megcsinálom” jellegű barkácsolási hajlamára.
 I. gázrobbanás

3a. ábra 3b. ábra 4. ábra: szabálytalan szerelés (beavatkozás), mellette szerszám.
a megrepedt gyűrű és következményei

Egy gázfelhasználói helyen megállapíthatatlan típusú (házilag „gyártott”), szabálytalanul szerelt gázégőt (1. ábra) alkalmazott a fogyasztó, akinél a robbanás bekövetkezett. Ezt a minden biztonsági berendezést nélkülöző gázégőt gumitömlővel (2. ábra) kötötte rá az acél fogyasztói vezetékre. Elmondása szerint a gázégő golyóscsapját is elzárta, amikor a gázégőt leszereltem, majd róla a „gumitömlőt” (!) eltávolította.
A gumitömlő másik végéhez csatlakozó Y-csőcsonkon lévő ½”-os golyóscsapot (2. ábra) viszont nyitva hagyta. A földgáz kb. 0,5 óra alatt töltötte meg az 5,3x3,3x2,3 m méretű, 38,4 m3-es helyiséget.
A talajszinthez közel üzemelt egy infrasugárzó. Amikor – a földgáz levegőhöz viszonyított kisebb sűrűsége miatt - a gáz a helyiséget felülről lefelé haladva kitöltötte, elérte a gázkoncentráció az üzemelő infrasugárzó szintjét, bekövetkezett a robbanás.

5. ábra: az épület tetőszerkezete a robbanás után

II. gázrobbanás
A robbanás a melléképületben következett be, ahol egy gáztűzhely és egy kéményes konvektor volt felszerelve.
A konvektoron a készülékarmatúra bekötőcsöve megrepedt a roppantógyűrűs hollandi anyánál, itt erős szivárgás volt tapasztalható. A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a konvektor a robbanás következtében sérült, vagy az okozta a robbanást, ám a gáz valahogy mégis csak bekerült a légtérbe. Minden valószínűség szerint a megrepedt gyűrűre vezethető vissza a robbanás (3. ábra).

6. ábra: a robbanás következtében megrepedt falak


III. gázrobbanás
A 4. és 5. ábra fényképei alapján megállapítható, hogy a főzőlap bekötővezetékét megsértették, és az elzáró szerelvény után lebontották. A megbontás következtében a földgáz kiáramolhatott a lakás légterébe, melyet ismeretlen gyújtóforrás berobbantott.

 

9. ábra: a gáztűzhely bekötését házilagosan összecsavart 2db flexibilis csőből kivitelezték

7. a konvektor megbontott csatlakozása

8. a konyhabelső a robbanás után

IV. gázrobbanás
A lakóépület egyik szobájában található parapet gázkonvektor ½”-os készülék elzáró csapját szándékosan (egyszerű kéziszerszámmal) a csőből kicsavarták, így a földgáz szabadon áramolhatott a lakásba. Miután a lakás megtelt gázzal, ismeretlen gyújtóforrástól felrobbant (6. és 7. ábra).

V. gázrobbanás
A lakás teakonyhájában lévő gáztűzhely bekötése házilagosan összecsavart 2 db flexibilis csőből „kivitelezték” (8. ábra). A gázrobbanással (9. sz. ábra) járó baleset kivizsgálói a készülék csatlakozásánál a hollandi anyát teljesen kilazított, kézzel könnyen mozgatható állapotban találták. A hollandi alatt kb. 10 cm-rel a flexibilis cső megtört, amely a készülék felé a gázáramlást korlátozta.
A konyhaajtóban egy csőfogó volt a földön, és a tűzhely hollandi anyáján a csőfogó friss nyomai jól láthatók voltak.

10. ábra: a megbontott csőszerelvény és a kiáramló gáz okozta robbanás következményei 11. ábra: a tűzhely hollandi anyás csatlakozó csonkját bontották meg. A csapot nyitvahagyták (felejtették)

VI. gázrobbanás
Ugyancsak a konyhában lévő gáztűzhely (flexibilis csőből és acélcsőből összeszerelt) csatlakozásánál a hollandi anyát megbontották. A házilagos beavatkozás - „szerelés” - nyomai jól láthatók voltak a hollandi anyán, mert ott a fogó a festéket felsértette, az lepattogzott. A baleset helyszínét vizsgálók a beavatkozás helyének közelében a földön egy vízpumpafogót (minden bizonnyal a házilagos „szerelés” szerszáma) találtak (10. ábra).

12. ábra: Így a nyitott elzáró szerelvényen keresztül a lakás légterébe földgáz juttathatott, ami robbanást idézett elő.

VII. gázrobbanás
A következő szituáció kísértetien hasonlít az előzőhöz. Itt is a tűzhely hollandi anyás csatlakozó csonkját bontották meg (11. ábra). A csapot nyitva hagyták (felejtették), így a nyitott elzáró szerelvényen keresztül a lakás légterébe földgázt juthatott, ami robbanást idézett elő (12. ábra).

Következtetések és tanulságok
Bár folytatjuk következő számunkban a megkezdett és nem kis tanulságokat is jelentő esetek ismertetését, máris levonhatjuk az első tanulságot: fel kell hívni a figyelmet a házilagos „barkácsolás” veszélyeire. A gázszolgáltatás és a vele összefüggő szerelések – bármennyire is egyszerűnek tűnnek, és akár a háztartásban szokásos szerszámokkal végrehajthatók – nem a házilagos kivitelezés területét képezik.
Annak felelősségét, ami az első részben ismertetett esetek „következményeit” jelenti, nem szabad felvállalnia az arra nem jogosult, hozzá nem értő és laikus gázfogyasztónak.